انتهایی ترین مرحل در تشکیل تشک قبل از بسته بندی تشک، نوار تشک می باشد.

نوار تشک

نوار تشک

نوار تشک در دستگاه دوخت تشک قرار داده شده و زمانی که مغزی تشک توسط پارچه تشک احاطه می شود، پارچه دیواره تشک را به پارچه  کفی بالا و پایین تشک متصل می کند این نوار توسط چرخ خیاطی نوار دوز و نخ دوخته شده و شکل کلی تشک را پدید می آورد.

نوار هم در تشک هایی که برای تخت تهیه می شود استفاده می شود و هم در تشک هایی که به صورت تشک سنتی و مسافرتی و میهمان هستند. توار توسط نخ های پلی استر توسط دستگاه های نواردوز تهیه شده و دارای تنوع سایزی متفاوت 3 تا 5 سانتی متر و تنوع رنگی متفاوتی می باشد. برندهای مختلف می توانند نام و علامت تجاری خود را روی نوار حک کنند که همین امر در مارکتینگ و برندینگ آنها حائز اهمیت می باشد.